Hague Justice Week

We staan voor talloze uitdagingen op het gebied van vrede, zoals ongerechtvaardigde oorlogen, menselijk lijden en klimaatproblematiek. Deze uitdagingen bieden echter ook momentum voor het vergroten van de toegang tot recht op lokaal, nationaal en internationaal niveau. En waar kan dat dit beter dan in de internationale stad van vrede en recht.

Werken aan een rechtvaardige toekomst

Jaarlijks vindt de Hague Justice Week plaats: een week waarbij rechtsprofessionals van over de hele wereld, vanuit allerlei disciplines, samenkomen en met elkaar in gesprek gaan om antwoorden te vinden op mondiale uitdagingen op het gebied van vrede en recht.

Dit om een omgeving te creëren die inspireert en mogelijkheden biedt voor innovatie. Een plek om samen te komen, ideeën uit te wisselen en samen te werken, ongeacht achtergrond, generatie of discipline, om tot concrete resultaten te komen. De Hague Justice Week 2023 vindt plaats van 5 tot 9 juni.

Making Impact

Het thema van Hague Justice Week 2023 is 'Making Impact'. De focus ligt op hoe we toegang tot recht kunnen vergroten en de impact hiervan op lokaal, nationaal en internationaal niveau. De resultaten van deze gesprekken zullen worden gebruikt om toekomstig beleid te formuleren; niet alleen in Den Haag maar ook daarbuiten.

HagueTalks

In het kader van de Hague Justice Week vinden deze week verschillende HagueTalks plaats, in het thema ‘Making Impact’. HagueTalks is een ontmoetingsplaats voor creatieve geesten en game changers op het gebied van vrede en recht. Het is een podium en broedplaats voor nieuwe ideeën en perspectieven, een forum voor discussie en een startpunt voor concrete actie. HagueTalks vinden altijd fysiek én via een livestream plaats.

Ook buiten de Hague Justice Week, gedurende het hele jaar door, vinden er edities plaats. Lees hier meer over op www.haguetalks.com/events en woon een HagueTalks bij in de toekomst! Voor jou als young professional op het gebied van internationaal recht biedt de Hague Justice Week een unieke gelegenheid om kennis te vergaren, ideeën uit te wisselen en waardevolle contacten te leggen. Het is een platform waar verschillende disciplines en generaties samenkomen, waardoor een vruchtbare omgeving ontstaat voor het ontwikkelen van innovatieve oplossingen en het bevorderen van recht op alle niveaus. Samen kunnen we de kwaliteit van de rechtsstaat, openbaar bestuur en rechtvaardigheid verbeteren en zo duurzame vrede bevorderen.

Meer informatie Hague Justice Week >

Gepubliceerd op dinsdag 6 juni, 2023 / International Rule of Law / Humanitarian Affairs